The Official City of Norfolk Nebraska Home Page The Official City of Norfolk Nebraska Home Page

.City of Norfolk, Nebraska on Facebook
Facebook
Follow me on Twitter
Twitter
City of Norfolk, Nebraska on YouTube
YouTube
309 N 5th St, Norfolk, NE 68701
Phone: (402) 844-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

2017 City Council Meetings

 
 
  City Council Agenda Packets Minutes Videos
  May 15, 2017 May 15, 2017 May 15, 2017
  May 1, 2017 May 1, 2017 May 1, 2017
  April 17, 2017 April 17, 2017 April 17, 2017
(Video unavailable)
  April 3, 2017 April 3, 2017 April 3, 2017
  March 20, 2017 March 20, 2017 March 20, 2017
  March 6, 2017 March 6, 2017 March 6, 2017
  February 21, 2017 February 21, 2017 February 21, 2017
  February 6, 2017 February 6, 2017 February 6, 2017
  January 17, 2017 January 17, 2017 January 17, 2017
  January 3, 2017 January 3, 2017 January 3, 2017